Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas > Pracownicy i doktoranci > mgr Mateusz Bartoszewicz

mgr Mateusz Bartoszewicz

Obrazy:

bartoszewiczJPG_8cr4vf.jpg

Doktorant Nauk o Polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Przewodniczący Rady Doktorantów UWr. Tytuł licencjata bezpieczeństwa narodowego oraz tytuł magistra bezpieczeństwa międzynarodowego uzyskał na UWr. Pod kierunkiem dr hab. prof. UWr Lucyny Szot przygotowuje pracę doktorską pt. "Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii - analiza porównawcza".


Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, media relations, współczesna propaganda i socjotechnika, marketing polityczny, psychologia społeczna, walka informacyjna.


Recenzowane publikacje naukowe:

1)        Bartoszewicz M. (2015). Polacy na emigracji zarobkowej – konsekwencje. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego: Zabezpieczenie społeczne. Teoria, prawo, praktyka, 4, ISSN: 2299-2332, s. 29-33.

2)        Bartoszewicz M. (2015). Sieciowy charakter współczesnej przestępczości zorganizowanej. Determinanty i generowane zagrożenia dla podmiotów państwowych. Półrocznik Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego: Racja Stanu. Studia i materiały, 1 (17), ISSN: 2081-7991, s. 35-44.

3)        Bartoszewicz M. (2016), Polskie służby specjalne wobec korupcji. W: M. Górka, G. Tokarz (red. nauk.), Bezpieczeństwo świata i Polski. Główne problemy początku XXI wieku (s. 190-197). Poznań: Media-Expo, ISBN: 978-83-62710-26-3.

4)        Bartoszewicz M. (2016). Program „Rodzina 500 Plus” jako reakcja władz politycznych na kryzys demograficzny w Polsce. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego: „Zabezpieczenie społeczne. Teoria, prawo, praktyka”, 5, ISSN: 2299-2332, s. 33-41.

5)        Bartoszewicz M. (2016). Różnice w statusie mniejszości niemieckiej w Polsce i Polaków w Niemczech. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1, ISSN: 1899-4164, s. 30-45.

6)        Bartoszewicz M. (2016). Zagrożenia korupcyjne w polskim samorządzie terytorialnym. Rocznik Samorządowy, 5, ISSN: 2300-2662, s. 21-40.

7)        Bartoszewicz M. (2017). Komunikaty populistyczne na okładkach tygodników „Newsweek Polska” i „Do Rzeczy”. Raport z badań pilotażowych. e-Politikon, 24, s. 87-111, ISSN: 2084-5294.

8)        Bartoszewicz M. (2017). Przesłanki skuteczności socjotechniki propagandy politycznej. W:  M. Soboń, M. Habowski, G. Tokarz (red. nauk.). Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej (s. 50-63). Poznań: FNCE sp. z o.o.

9)        Bartoszewicz M. (2017). Rynek płatnych dzienników lokalnych i regionalnych we Wrocławiu próba  charakterystyki. Rocznik Samorządowy, 7, ISSN: 2300-2662, s. 8-24.

10)     Bartoszewicz M. (2017). Walka propagandowa na Facebooku. Analiza jakościowa zawartości postów opublikowanych przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską w okresie tzw. Czarnego Protestu. W: T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera (red. nauk.), Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu (s. 51-76). Warszawa: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN: 978-83-7545-793-3.

11)     Bartoszewicz M. (2017). Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów. Studia Medioznawcze, 2 (69), ISSN: 1641-0920, s. 93-106.

12)     Bartoszewicz M. (2017). Zarządzanie wizerunkiem jednostki samorządowej w mediach społecznościowych na przykładzie miasta Wrocław. Studia Lubuskie, XIII, ISSN: 1733-8271, s. 35-55.

13)     Bartoszewicz M., Chruściel M., Matyja R., Mącarz D., Matura B., Pluta M. (2017). W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Próba bilansu. W: A Wołek (red.), W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Próba bilansu (s. 25-175). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ISBN: 978-83-64753-96-1.

14)     Bartoszewicz M. (2017). Media lokalne w Opolu i Wałbrzychu – perspektywa porównawcza poziomu konkurencyjności w latach 1998-2015. W: A Wołek (red.), W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Próba bilansu (s. 275-291). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ISBN: 978-83-64753-96-1.

15)     Bartoszewicz M. (2018). Bez „szermierki słownej” ani rusz? – erystyka w polskiej debacie publicznej. W: K Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak (red.), Z teorii i praktyki komunikacji społecznej (s. 143-157). Kraków: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Libron, ISBN: 978-83-65705-81-5.

16)     Bartoszewicz M. (2019). Medialne uwarunkowania sprzyjające rozwojowi instytucji dialogu obywatelskiego – wybrane przykłady z polskich tygodników opinii. Com.press, 1, ISSN: 2545-2320, s. 34–55.

17)     Bartoszewicz M. (2019). Teorie propagandy w obliczu algorytmizacji internetowego komunikowania społecznego. Kultura Współczesna, 1 (104), ISSN: 1230-4808, s. 84–98. DOI: 10.26112/kw.2019.104.07

18)     Bartoszewicz M. (2019). Tygodniki opinii – użyteczny instrument marketingu politycznego?. Historia i Polityka, 27 (34), ISSN: 1899-5160, s. 57-69. DOI: 10.12775/HiP.2019.004

19)     Bartoszewicz M. (2019). Dyskredytacja polityczna na okładkach polskich tygodników opinii – raport z badań pilotażowych. Łódzkie Studia Teologiczne, 28(4), ISSN: 1231-1634.

20)     Bartoszewicz M. (2019). Debata publiczna i jej granice. W: M. Adamczyk, Sz. Makuch, M. Siekierka (red.), Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019. Materiały edukacyjne (s. 97-101). Wrocław: Stowarzyszenie Projekt Akademia, ISBN: 978-83-66438-03-3.

21)     Bartoszewicz M. (2019) (przyjęte do druku). Recenzja książki: Paweł Znyk, Propaganda. Współczesne oblicza. Technologia zabójstwa medialnego. Grand Press w sztuce tumanienia społeczeństwa, Bracia Zybert APR „Gryf” s.c., Łódź 2011. Historia i Polityka, 29, ISSN: 1899-5160.

22)     Bartoszewicz M. (2020) (przyjęte do druku). Obraz obecności wojsk amerykańskich w Polsce na łamach prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej w 2017 r. – raport z badań,. Historia i Polityka, ISSN: 1899-5160.

23)     Bartoszewicz M. (2019) (przyjęte do druku). Zjawiskowy charakter internetowej propagandy politycznej – analiza z perspektywy „bycia w świecie” inspirowanej myślą filozoficzną Martina Heideggera. Łódzkie Studia Teologiczne, 29, ISSN: 1231-1634.

24)     Bartoszewicz M. (2019). „Ostatnia prosta” kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2019 w felietonach wstępnych na łamach tygodników opinii – przykład stymulowania negatywnych emocji. Dyskurs i Dialog, 1.

 

Publikacje popularnonaukowe:

1)        Bartoszewicz M. (2017). Korupcja a sprawa polska. Magazyn Uniwersal.info, Nr 22, s. 62-63.

2)        Bartoszewicz M. (2017). Inżynierowie społeczni z telewizora. O mechanizmach propagandy telewizyjnej. Magazyn Uniwersal.info, 23, s. 64-65.

3)        Bartoszewicz M. (2018). Debata publiczna. Magazyn Uniwersal.info, Nr 24, s. 42-45.

4)        Bartoszewicz M., Chruściel M. (2018). W cieniu statusu. Miasta 20 lat po reformie administracji. Wspólnota, 19 (1258), 22 września 2018, s. 70-73.

 

Raporty eksperckie:

1)      Bartoszewicz, M., Borówka, A., Chruściel, M. (2018). Wojska amerykańskie w Bolesławcu. Współpraca kulturalna, kontakty z władzami i obraz medialny. Wrocław: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Pobrane z: http://rodm-wroclaw.pl/data/_uploaded/Raporty/Wojska%20amerykanskie%20w%20Boleslawcu%20raport.pdf, 03.03.2019.

data utworzenia/modyfikacji: 06 styczeń 2020 o 12:35:37autor:   Julia Trzcińska

słowa kluczowe: